webowaDBP-walbrzych

opracowanie: E. Kilian

aktualizacja 2019

O PROFILAKTYCE, NARKOTYKACH I INNYCH SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH W SIECI

PORADNIA narkomania.org.pl - serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Poprzez e - Poradnię istnieje możliwość skorzystania z:

 

  • anonimowych porad specjalistów: lekarza, prawnika i psychologa,

  • bazy ośrodków pomocowych,

  • wykazu aktów prawnych dotyczących narkomanii,

  • fachowych artykułów dla specjalistów i rodziców,

  • przeglądu książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - strona Biura ds. Narkomanii, którego głównym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz ograniczania popytu na narkotyki. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Polsce obejmuje m.in. promocję zdrowia psychicznego, promocję zdrowego stylu życia, informowanie o szkodliwości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz działalność interwencyjną.

Stowarzyszenie MONAR - strona stowarzyszenia, które działa w trzech podstawowych obszarach: pomaga osobom uzależnionym, bezdomnym oraz zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych. Na stronie znajdziesz m. in. wiele materiałów propagujących szeroko rozumiana profilaktykę uzalenień.

e-stawiam na ZDROWIE - strona ogólnopolskiej kampanii realizowanej w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Centrum Informacji (CINN)  - jest działem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedzialnym za prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie aktywności podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii. CINN powstało w ramach procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. CINN pełni rolę punktu kontaktowego dla Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) z siedzibą w Lizbonie. Prowadzi krajowy system informacji o narkotykach oraz monitoruje działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto realizuje i inicjuje badania dotyczące problemu narkotyków i narkomanii oraz opracowuje i udostępnia ich wyniki.

Narkotyki.pl - serwis informacyjny o uzależnieniu od narkotyków i innych substancji. Korzystając z obszernej bazy wiedzy serwisu dowiesz się co powodują, i jak wyglądają.  Podzielisz się także swoimi problemami lub pomożesz innym ustrzec się lub wyjść z uzależnienia na forum. Możesz tu wraz z innymi użytkownikami tworzyć społeczność, która pokaże prawdziwą stronę uzależnień.

Narkotyki i Ty - najstarszy i największy polski serwis antynarkotykowy prowadzony przez lekarzy.

dopalacze.info.pl - o narkotykach i dopalaczach od A do Z - kompedium wiedzy a także strona na której znajdziesz porady jak postępować aby nie wpaść w nałóg, jak pomagać uzależnionym, porania online oraz telefon zaufania dla uzależnionych.

Nie, bo tak ! - strona społeczno-edukacyjnej akcji "Nie piję, bo tak", której celem jest wspieranie młodych ludzi w asertywności i nauczenie ich odmawiania, gdy ktoś proponuje im alkohol oraz mówienia „Nie piję i już. Nie muszę mieć powodu.” Helvetica Light to czytelna czcionka z wysokimi i wąskimi literami, sprawdza się dobrze na prawie każdej stronie.

Uzależnienia - strona internetowa poświęcona zjawiskom uzależnień.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now